Unia Europejska

DOFINANSOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy dotacje unijne w ramach projektu grantowego
Impuls – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

Odbudowa potencjału PPHU Ostoja Leszek Kossakowski poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych”

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie alternatywnych źródeł energii oraz dążenie do rozwoju firmy
i wprowadzania nowych konkurencyjnych usług dostosowanych do oczekiwań na rynku.

Wartość Projektu i źródła dofinansowania
Całkowita wartość projektu wynosi 95.402,50 PLN
Całkowita kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynos
66.571,86 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SKONTAKTUJ SIĘ